เกี่ยวกับผม

 

      ผม Traveller Freedom เริ่มเข้าสู่วิถีนักเดินทางตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยม ค่ายอาสาพัฒนาชนบทคือจุดกำเนิดของการรักและหวงแหนธรรมชาติ รวมถึงวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่น ยิ่งเดินทางเข้าสู่ผืนป่าก็ยิ่งทำให้หลงรักธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยก็เข้าทำงานประจำ หาเวลาออกเดินทางสู่โลกกว้างตามเวลาวันหยุดและโอกาสที่มี จนถึงจุดที่ตัดสินใจหักเหชีวิตหนุ่มเมืองกรุงมาเป็นหนุ่มเมืองเหนือเก็บเสื่อมาอยู่เชียงใหม่ 

 

      จนมีโอกาสได้นำความสามารถที่มีมาทำงานพาคนเที่ยวด้วยอาชีพมัคคุเทศก์ กระทั่งวันหนึ่งได้พบกับนักเขียนรุ่นพี่ผู้ปลุกปั้นให้คนช่างฝันเข้าสู่โลกของงานเขียน ประสบการณ์ของการเป็นนักเดินทางร่างเล็กได้ถูกพลิกแพลงนำมาประยุกต์ใช้กับงานหนังสืออย่างได้ผล แม้ฝีมือจะไม่ประณีตแต่ข้อมูลก็หนักแน่นเพราะออกมาจากประสบการณ์ตรง ทุกที่ทุกแห่งหนเดินทางไปเก็บได้ทั้งภาพและความทรงจำ การเดินทางให้ทั้งประสบการณ์และความรู้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล มีแค่หนึ่งใจกับสองเท้าไม่ว่าที่ใดก็ไปถึง 

 

                                                                                                                         นักเดินทางอิสระ

 

ผลงานเส้นทางสายนักเขียน

บทความ

“Hug You @ Lampang” คอลัมน์ UC On Trip นิตยสาร U-Challenge ฉบับที่ 65 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

ค้นพบมงคลแห่งชีวิตที่เมืองปาย คอลัมน์ A Trip with a View นิตยสาร Secret ฉบับวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิ่วแม่ปาน วงจรแห่งชีวิต คอลัมน์ A Trip with a View นิตยสาร Secret ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อุโมงค์ขุนตาน ความอุตสาหะบนเส้นทางรางเหล็กคอลัมน์ A Trip with a View นิตยสาร Secret ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ปางอุ๋งวิถีแห่งความพอพียง คอลัมน์ A Trip with a View นิตยสาร Secret ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เหตุเกิดที่เมืองลองคอลัมน์ A Trip with a View นิตยสาร Secret ฉบับวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

 

Pocket Book

Caffeine Mania @ Chiangmai สำนักพิมพ์ตะวันส่อง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

เที่ยวเหนือฉบับสมบูรณ์ สำนักพิมพ์Think Beyond เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

เที่ยวเชียงใหม่ Up Date 2014 สำนักพิมพ์ Think Beyond เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

Visitors: 595,450