Writer

    Writer อีกหนึ่งสายงานอาชีพ ที่แปรผันและถือเป็นอานิสงค์มาจากการเป็น "นักเดินทาง" ถือเป็นการนำเสนอประสบการณ์การเดินทางมาเกือบทั้งชีวิต ตั้งแต่เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากกล้องฟิลม์มาสู่กล้องดิจิตอล โดยนำไฟล์ภาพทั้งหมดที่มี ผ่านกระบวนการทางความคิด กลั่นกรองและแสดงผลในรูปแบบตัวหนังสือ ออกมาเป็นผลงานที่ได้ตีพิมพ์เป็น "Pocket Book" หรือหนังสือเล่มขนาดพกพา โดยมีผู้มีพระคุณ 2 ท่าน คือ คุณศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ นักเขียนรุ่นพี่ที่นำพาสู่เส้นทางสายนี้ กับ คุณนิกข์นิภา สหัสโยธิน บรรณาธิการสำนักพิมพ์Think Beyond ที่ให้โอกาสนักเขียนไร้ชื่อคนหนึ่งได้มีผลงานที่ยิ่งใหญ่กับตนเองและวงศ์ตระกูล

   

    สำหรับ "บทความ" ที่ได้ตีพิมพ์ลงใน 2 นิตยสารรายปักษ์ หรือทุกครึ่งเดือน คือนิตยสาร "๊U Challenge" กับ "Secret" สำหรับนิตยสารเล่มหลังได้ตีพิมพ์ออกมาถืง 5 เล่ม และถือเป็นนิตยสารชื่อดังในเครือของสำนักพิมพ์อมรินทร์ โดยได้รับโอกาสจากรุ่นพี่ร่วมสายงานที่มีนามว่า คุณเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์อมรินทร์ 

 

    เมื่อโลกยุคอนาล็อคเริ่มถูกกลืนเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล หลากหลายอาชีพจำต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด ซึ่งสายงานนักเขียนคงหนีไม่พ้นและได้รับผลกระทบโดยตรง เมื่อ "คนอ่าน" ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการอ่าน "หนังสือ" เป็นการอ่านจาก "มือถือ" หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เข้าถึงได้ทางโลกของอินเตอร์เน็ต งานพิมพ์จึงถูกบั่นทอนให้น้อยลง และจำต้องเปลี่ยนทางมาเป็นบทความในโลกออนไลน์ หรือ Posts Article ที่ไม่ต้องอาศัยการตีพิมพ์ และเข้าถึงง่ายในสมัยปัจจุบัน หลายคนเรียกว่า "กระทู้" หรือ "รีวิว" แต่สำหรับผม มันคือ "บทความเน็ตเวิร์ค"

 

by Traveller Freedom

Visitors: 595,450