จุดประสงค์เว็บ

       เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งที่ได้รับการประชาสัมพันธ์จนโด่งดัง ไปจนถึงสถานที่สวยๆงามๆ ที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ ของประเทศ หลายแห่งจึงยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

 

       นอกจากจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวผ่านรูปภาพที่ได้เดินทางไปแล้ว ยังได้จัดทำโปรแกรมทัวร์เพื่อเป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวได้พิจารณาและตัดสินใจที่จะเดินทางไปด้วยกันภายใต้บริษัทนำเที่ยวในสังกัด

 

       รวมถึงได้นำเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางผ่านงานเขียน ทั้งที่ได้ตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม เป็นคอลัมภ์ในหนังสือนิตยสาร และบทความในโลกของอินเตอร์เน็ตที่จำต้องเดินตามให้ทันยุคสมัย   

Visitors: 595,451