Tourist Ranking

            "ทริปแรกคือบุพเพ ทริปที่สองคือตั้งใจ ทริปต่อๆไป คือเข้าใจกัน"

 

นี่คือ 15 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่กลับมาเจอกันอีกครั้ง และอีกหลายๆครั้ง

Visitors: 595,451