Laos Experience - หลวงพระบาง

1. Laos Experience - หลวงพระบาง                                             2. รถโดยสาร มหานครเวียงจันทน์-หลวงพระบาง

 

3. หลักกิโลเมตร หลักฐานการมาถึง                                               4. ที่ลาวยังมี 3 G บ้านเค้าแซงบ้านเราไปซะแล้ว

 

5. 1,415 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดของถนนสายหลวงพระบาง     6. พักที่นี่ละกัน เฮือนพักท้าวพาโชค

 

7. พระธาตุหมากโม วัดวิชุน                                                          8. ยินดีต้อนรับ แต่ไม่ฟรีนะครับ เข้าวัดที่ลาวเสียคราวละ 80 บาท

 

9. บันไดสู่พระธาตุภูษี 328 ขั้น                                                      10. ขึ้นธาตุภูษี โดนอีก 80 บาท

 

11. พระธาตุภูษี พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา                                    12. ทิวทิศน์เมืองหลวงพระบาง น้ำคานไหลผ่าน

 

13. สันติเจดีย์ เบื้องหลังเป็นทิวเขาขนาดใหญ่                                   14. ต้นหางนกยูง กับ วิวหลวงพระบาง

 

15. อีกฝั่งเป็นแม่น้ำโขง                                                                16. ชัดชัดกับดอกหางนกยูง

 

17. วิวหลวงพระบางยามเย็น                                                          18. พระอาทิตย์ตกริมโขง

 

19. เฮือนพักริมน้ำโขง                                                                  20. ตลาดกลางคืน หรือ ถนนคนเดิน

 

21. ดินเนอร์สีส้ม                                                                         22. สวัสดีตอนเช้า ..หลวงพระบาง

 

23. วัฒนธรรมหลวงพระบาง                                                           24. ตักบาตรข้าวเหนียว

 

25. พระสงฆ์-สามเณรกว่าร้อยรูป                                                    26. ตลาดสดยามเช้า

 

27. ทายาทลาวร้อยเปอร์เซ็นต์ (แบนขนาดนี้)                                    28. เดินทางไปโรงเรียนโดยจักรยาน

 

29. เมืองมรดกโลก ไร้มลภาวะ                                                      30. ออกกำลังกายไปในตัว

 

31. สันติเจดีย์ วัดโพนเพา                                                            32. การทำกระดาษสา

 

33. หมู่บ้านทำกระดาษสา                                                             34. เด็กม้งลาว 

 

35. กับเด็กน้อยบ้านม้ง                                                                 36. งานหัตถกรรมหน้าบ้าน ของแม่บ้านชาวม้ง

 

37. เส้นทางไปน้ำตกตาดกวางสี                                                     38. หมีน้อยเล่นกัน

 

39. ชั้นแรกของน้ำตกตาดกวางสี                                                    40. ชั้นยอดนิยม โหนตัวลงน้ำ

 

41. น้ำสีเขียวมรกต เกิดจากชั้นหินปูน                                             42. ภาพรวมคล้ายกับน้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี

 

43. ชั้นบนสุด น้ำทิ้งตัวดิ่งกว่า 50 เมตร                                           44. วัดรูปแบบศิลปล้านช้าง

 

45. จิตรกรรมสอนเรื่องกฏแห่งกรรม                                                46. วิหารที่มี่ศิลปะอันงดงาม

 

47. พระยืนในอุโบสถ                                                                   48. กรุพระที่ขุดพบ นำมาเก็บรวมกัน

 

49. จิตรกรรมต้นไม้กระจก                                                             50. พระบาง ต้องมองผ่านช่องประตูเล็กเล็ก

 

51. ประกาศรับสมัครงาน                                                               52. เลิกเรียน ปั่นกลับบ้าน

 

53. ต้องพกร่มติดไว้เสมอ                                                              54. นั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งเชียงแมน

 

55. เชียงแมน-หลวงพระบาง เพียงน้ำโขงกั้น                                      56. ถ้ำคูหาสักลิน ฝั่งเชียงแมน

 

57. ถ้ำที่เคยสวยงามอย่างมาก                                                        58. บันไดขึ้นวัดจอมเพชร สู่จุดชมวิว

 

59. วิวหลวงพระบาง จากฝั่งเชียงแมนมีน้ำโขงกั้น                                 60. มองไกลถึงพระธาตุภูษี

 

61. หลวงพระบาง.. นี่คือการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก 

Visitors: 516,416