พิชิตดอยขุนตาล


1. อุโมงค์ขุนตาน คือประตูสู่การพิชิตดอยขุนตาล                              2. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลคาบเกี่ยวสองจังหวัด ลำพูน-ลำปาง

 

3. หลักเขตสองจังหวัดลำพูน-ลำปาง ผ่ากลางพื้นที่อุทยานฯ                4. มีทะเลหมอกให้เห็นเหนือผืนป่าดอยขุนตาล

 

5. ทางเดินเริ่มต้นในเส้นทางพิชิตยอดดอยขุนตาล                              6. เดินมาจนถึงจุดแรก คือ จุดยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

7. จุดยุทธศาสตรที่ 2 อดีตบ้านพักมิชชันนารี                                     8. จุดยุทธศาสตร์ที่ 3 ไต่ระดับความชันมาเรื่อยๆ

 

9. ป้ายบอกทางไปจุดยุทธศาสตร์ที่ 4 หรือยอดดอยขุนตาล                   10. มาถึงยอดดอยขุนตาล ที่ในอดีตถูกเรียกว่า "ม่อนส่องกล้อง"

 

11. อุโมงค์ขุนตานจำลอง ไว้ถ่ายรูปตอนรถไฟวิ่งมาได้อย่างปลอดภัย              12. ภาพความทรงจำขณะเดินท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

Visitors: 516,416