เช่าพื้นที่โฆษณา

Link Banner

พื้นที่โฆษณา "แบนเนอร์ด้านข้าง" หากมีเว็บไซต์จะลิงค์ไปยังเว็บที่กำหนด

ราคา 900 บาทต่อปี เฉลี่ย 75 บาทต่อเดือน

ตัวอย่าง Link Banner 

 

Web Hosting Banner

พื้นที่โฆษณา "แบนเนอร์ด้านข้าง+พื้นที่เว็บไซต์" สร้างพื้นที่เว็บไซต์ให้ภายใน www.travellerfreedom.com/......(ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการ)

ราคา 1,500 บาทต่อปี เฉลี่ย 125 บาทต่อเดือน

ตัวอย่าง Web Hosting Banner

   

 

ข้อดึของการลงทุนโฆษณาเพียงเล็กน้อย

- เว็บไซต์ www.travellerfreedom.com เป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่าแสนครั้ง

- แบนเนอร์โฆษณา ที่อยู่ด้านข้างซ้ายมือของเพจ จะแสดงทุกหน้าของเว็บไซต์ www.travellerfreedom.com

- เพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท องค์กร และค้าขายส่วนบุคคล ในเพจที่มีค่าใช้จ่ายน้อย

- แบนเนอร์โฆษณาจะลิงค์เข้าถึงเพจของท่านทันทีด้วยความรวดเร็ว เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายที่คุ้มค่า สร้างโอกาสและรายได้

- เป็นเว็บไซต์ที่มีความนิ่งและเสถียร สามารถใช้ควบคู่กับเฟซบุ๊คของท่านได้อย่างลงตัว  

- มีความทันสมัย เข้าถึงทุกการเชื่อมต่อในโลกยุคดิจิตอล 

- หากทำในรูปแบบ Web Hosting จะสามารถบอกความเป็นตัวตนของบริษัท องค์กร และส่วนบุคคล ในเพจราคาสุดประหยัด 

- ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สินค้า และบริการ ได้อย่างเข้าถึง เพิ่มวงกำจัดของลูกค้าและผู้ใช้บริการ

- ออกแบบและจัดทำ web Hosting ให้ฟรี แบบไม่จำกัดจำนวนหน้า unlimit page

- เนื้อหาพื้นฐานของ web hosting  เช่น เกี่ยวกับเรา , สินค้า , บริการ , ข่าวสาร , ช่องทางการชำระเงิน และ ติดต่อเรา เป็นต้น 

- สามารถอัพเดทแก้ไขข้อมูลได้ในระยะเวลาที่กำหนด

 

  สนใจสอบถามได้ที่ bontravellerfreedom@gmail.com หรือ แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่าง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 595,451