สุดยอดประติมากรรมเสาดิน

          

     สุดยอดประติมากรรมเสาดินในภาคเหนือ ประกอบด้วย 5 สถานที่ด้วยกัน คือ "เสาดินนาน้อย" จังหวัดน่าน "ผาช่อ" จังหวัดเชียงใหม่ "ฝั่งต้า" จังหวัดพะเยา "แพะเมืองผี" จังหวัดแพร่ และ "กองแลน" ตัวแทนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทั้ง 5 สถานที่จาก 5 จังหวัดในภาคเหนือนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นประติมากรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์จากธรรมชาติ อย่ารอช้า ไปพบกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้างทั้ง 5 แห่งกันเลย

 

เสาดินนาน้อย

     เสาดินนาน้อย มักจะมาเคียงคู่กับ "เสาดินคอกเสือ" เสมอ จริงๆ แล้วก็เป็นเสาดินที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกัน เสาดินนาน้อยและเสาดินคอกเสือ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาษาท้องถิ่นจะเรียกกันว่า "ฮ่อมจ๊อม" มีการสันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปี ซึ่งบริเวณพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน นอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณ เป็นหลักฐานแสดงว่าเคยเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์ยุคหินมาก่อน

 

ผาช่อ

     ผาช่อ ถือเป็นประติมากรรมเสาดินที่เปิดตัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งล่าสุด ภายหลังจากเปิดตัวก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ผาช่อ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นร่องน้ำเดิมของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหิน กลมมนกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนเส้นทางร่องน้ำไหลผ่านไปตามร่องน้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตะกอนแม่น้ำปิงสายเดิมก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ ผ่านกาลเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นเสาดินที่งดงามอลังการ 

 

ฝั่งต้า

     ฝั่งต้า มีชื่อเต็มว่า "ฝั่งต้าไชยสถาน” เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านไชยสถาน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประติมากรรมธรรมชาติสร้างตัวแทนจังหวัดพะเยาแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติใด ปัจจุบันถูกปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของบ้านไชยสถาน สำหรับลักษณะฝั่งต้า จะแตกต่างไปจากเสาดินแห่งอื่นค่อนข้างมาก คือจะเป็นลักษณะของกำแพงดินตั้งตระหง่านสูงเด่นเห็นแต่ไกล ตัวกำแพงมีความสูงมากถึง 15 เมตร หากไปยืนใกล้ๆ ต้องแหงนดูจนเมื่อยคอ

 

แพะเมืองผี

     แพะเมืองผี น่าจะเป็นต้นแบบประติมากรรมเสาดินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศไทย แม้หลายคนจะยังไม่เคยไป แต่ส่วนใหญ่ก็เคยได้ยิน แพะเมืองผี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวนอุทยานแพะเมืองผี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สถานที่แห่งนี้มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถึงความลี้ลับจนเป็นที่มาของชื่อ แพะเมืองผีนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ตำนานลี้ลับเหล่านั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด แพะเมืองผีแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของจังหวัดแพร่ตลอดกาล

 

กองแลน

     กองแลน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Around Pai และก็เป็นอีกหนึ่งเสาดินในภาคเหนือที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติใด ความแตกต่างอันเป็นที่สุดของกองแลน ที่ได้รับฉายาว่าเป็นแกรนแคนยอนเมืองไทย หรือฝรั่งเรียก "ปายแคนยอน" ก็คือ การเที่ยวชมจะต้องเดินขึ้นไปบนเนินดิน เพื่อขึ้นไปอยู่เหนือตะกอนดิน ถือเป็นมุมมองที่สูงและหวาดเสียว ใครใจกล้าสามารถเดินไปตามทางเดินแคบๆ ได้ก็จะได้มุมมองที่สวยงามเหนือใคร แต่อย่าพลาดล่วงลงไป เพราะถ้ารอดก็จะเสียเวลาปีนขึ้นมาใหม่

Visitors: 594,335