งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง ครั้งที่ 33

 

งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2559

กำหนดการจัดงาน

 

วันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 2559

ภาคกลางวัน
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
- การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน
- ชมการประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง
- นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง
- การสาธิตการทำร่มบ่อสร้างแบบดั้งเดิม ณ บ้านสุวรรณ
- การแสดงวัฒนธรรม 14 ซอย
เวลา 11.00 น.
- ชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 14.00 น.
- การประกวดกลองสะบัดชัย ณ ร้านวรรณลักษณ์
เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
- ชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
- พิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 33 ณ ปะรำพิธี
- ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและขบวนรถประดับร่ม
- กิจกรรมกาดหมั้ว ณ กาดบ่อสร้าง

ภาคกลางคืน
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
- การแสดงดนตรี ณ เวทีสหกรณ์บ้านบ่อสร้าง

………………………………………

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2559

ภาคกลางวัน เวลา 09.00 เป็นต้นไป
- การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน
- ชมการประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง
- นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง
- การสาธิตการทำร่มบ่อสร้างแบบดั้งเดิม ณ บ้านสุวรรณ
- การแสดงวัฒนธรรม 14 ซอย
- กิจกรรมวาดร่ม วาดพัดบริการนักท่องเที่ยว ณ ปะรำพิธี
- การประกวดและการแข่งขันทำหัตถกรรมต่างๆ ณ ปะรำพิธี
- การแข่งขันโคมควัน ณ วัดบ่อสร้าง
เวลา 10.00 น.
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ณ ร้าน @บ่อสร้าง
เวลา 11.00 น.
- ชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 13.00 น.
- ชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 15.00 น.
- ถนนคนเดิน บนถนนบ่อสร้างตลอดสาย
- การแสดงวัฒนธรรมล้านนา ณ เวทีสหกรณ์บ้านบ่อสร้าง
เวลา 16.00 น.
- ถนนศิลปะสู่ชุมชน บนถนนบ่อสร้าง หน้าร้านวรรณลักษณ์

ภาคกลางคืน เวลา 19.00 น.
- กิจกรรมกาดหมั้ว ณ กาดบ่อสร้าง
- การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบ่อสร้างบาซาร์ ณ เวทีหน้าไปรษณีย์
- การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินล้านนา ณ เวทีโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง

………………………………………

วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 2559

ภาคกลางวัน เวลา 09.00 เป็นต้นไป
- การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง ลดราคาทั้งหมู่บ้าน
- ชมการประกวดตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย บนถนนสายบ่อสร้าง
- การสาธิตการทำร่มบ่อสร้างแบบดั้งเดิม ณ บ้านสุวรรณ
- นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ร่มบ่อสร้าง
- การแสดงวัฒนธรรม 14 ซอย
- กิจกรรมวาดร่ม วาดพัดบริการนักท่องเที่ยว ณ ปะรำพิธี
- การประกวดและการแข่งขันทำหัตถกรรมต่างๆ ณ ปะรำพิธี
เวลา 10.00 น.
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ณ ร้าน @บ่อสร้าง
เวลา 11.00 น.
- ชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 13.00 น.
- ชมขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง บนถนนสายบ่อสร้าง
เวลา 15.00 น.
- การแสดงวัฒนธรรมล้านนา ณ เวทีสหกรณ์บ้านบ่อสร้าง
- ถนนคนเดิน บนถนนบ่อสร้างตลอดสาย
เวลา 16.00 น.
- ถนนศิลปะสู่ชุมชน บนถนนบ่อสร้าง หน้าร้านวรรณลักษณ์

ภาคกลางคืน เวลา 19.00 น.
- กิจกรรมกาดหมั้ว ณ กาดบ่อสร้าง
- การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ณ เวที รร.บ้านบ่อสร้าง
- การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบ่อสร้างบาซาร์ ณ เวทีหน้าไปรษณีย์
- การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินล้านนา ณ สหกรณ์บ้านบ่อสร้าง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองต้นเปา 053 338 049 
ศูนย์ท่องเที่ยวเมืองต้นเปา 053 339 775
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ 053 248 604

Visitors: 594,374