Art of Salt ครั้งที่ 4

 

Art of Salt ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559

ณ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โดยการสนับสนุนของ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่าย Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์เกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จำกัด และกลุ่มเกษตรทำนาเกลือบ้านแหลม 

     ขอเชิญท่องเที่ยวเรียนรู้ในถนนสายเกลือ ณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี แหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในงาน Art Of Salt ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 23.00 น. ณ บริเวณ กม.41 บ้านบางแก้ว พบกับประติมากรรมเกลือแห่งแรกของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกลือบ้านแหลม สินค้าอาหาร ของฝากจากเพชรบุรี

 

     การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางเกลือ และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง คลองโคน-บางตะบูน-บ้านแหลม-หาดเจ้า-ชะอำ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวงาน โดยใช้เส้นพระราม 2 มาทางจังหวัดสมุทรสงคราม กม. 72 เลี้ยวซ้ายเข้าคลองโคน ใช้ถนนเส้นทาง สส.2021 คลองโคน บางตะบูน-บ้านแหลม-หาดเจ้าสำราญ-ชะอำ ซึ่งเป็นถนนเส้นทางชมวิวทิวทัศน์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี 032-471-005 หรือ 1672

Visitors: 594,374