ประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง

 

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง

ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2559

ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

     จังหวัดน่าน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "ประเพณีหกเป็ง นมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559" วันที่ 16-22 มีนาคม 2559 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
     

     ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การชมขบวนแห่ครัวทาน, ตักบาตร, การปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร, เทศมหาชาติ, การประกวดบอกไฟ โคมไฟโบราณ การประกวดกลองแอว เป็นต้น
"พระบรมธาตุแช่แห้ง" เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดดอยภูเพียงแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง เส้นทางสายน่าน-แม่จริม สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี

 

     นอกจากนี้ "พระธาตุแช่แห้ง" เป็นพระธาตุที่ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้เดินทางไป "ชุธาตุ" หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระธาตุแช่แห้งได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. และทุกปีในวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 6 หรือในราวเดือนมีนาคม จะมีประเพณีนมัสการพระธาตุแช่แห้ง ที่ชาวน่านเรียกว่า "งานหกเป็ง นมัสการพระธาตุแช่แห้ง"

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 751 846

Visitors: 594,375