งานประเพณีผีตาโขน

 

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2559

ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วม "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (พิธีเปิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2559) และวัดโพนชัย (ชมขบวนแห่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

       ภายในงานพบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน, การประกวดหน้ากากผีตาโขน, การประกวดผีตาโขนน้อย, การแสดงของชุมชนต่าง ๆ, ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์, การออกร้านของส่วนราชการ-เอกชน, การแสดงสินค้าพื้นเมือง, การจำหน่ายสินค้า OTOP และการแข่งขันจุดบั้งไฟ เป็นต้น


      สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 042 891 266, สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 083 145 3080 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 042 812 812

Visitors: 594,373