ประเพณียี่เป็ง 2559

 

งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559

ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559

1. พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559 วันที่ 6 พ.ย. 2559 เวลา 17.00-19.30 น. หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

2. กิจกรรม "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง"

- พิธีเปิดกิจกรรม "ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง" วันที่ 12 พ.ย. 2559 เวลา 18.00 น. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

- จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง วันที่ 12 พ.ย. 2559 เวลา 19.00-23.00 น. บริเวณรอบคูเมืองด้านใน

- จุดผางปะตี๊ดถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 12-15 พ.ย. 2559 เวลา 19.00-23.00 น. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

- เปิดโคมไฟประดับเมือง วันที่ 12-15 พ.ย. 2559 เวลา 19.00-24.00 น. ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์,ประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาล

- ประกวดกระทงลอยน้ำประดับเมือง วันที่ 12-15 พ.ย. 2559 เวลา 19.00-24.00 น. บริเวณคูเมือง

3. พิธีเปิดงาน"ประเพณีเดือนยี่เป็ง"ประจำปี 2559 วันที่ 13 พ.ย. 2559 เวลา 18.30-19.00 น. ข่วงประตูท่าแพ

4. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ต๋ามผางปะตี๊ดบูชาพระธาตุเจดีย์ วันที่ 13-14 พ.ย. 2559 เวลา 09.00-22.00 น. วัดโลกโมฬี

5. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจรรย์ วันที่ 13-14 พ.ย. 2559 เวลา 10.00-23.00 น. พุทธสถานเชียงใหม่

6. การประกวดจัดซุ้มประตูป่า วันที่ 13-15 พ.ย. 2559 ตลอดเวลา วัดและชุมชนในเขตเทศบาล

7. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ,เจดีย์ขาว,ขอขมาแม่น้ำปิง  วันที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 08.09-10.30 น. สำนักงานเทศบาล,ท่าน้ำศรีโขง

8. การประกวดกระทงฝีมือใบตอง - ดอกไม้สด วันที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเทศบาล

9. การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา วันที่ 14 พ.ย. 2559 เวลา 19.00,22.00 น. ลำน้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาล

10. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ วันที่ 15 พ.ย. 2559 เวลา 19.00-23.00 น. ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

Visitors: 594,374