ประเพณียี่เป็งเมืองลำพูน

 

งานประเพณียี่เป็งเมืองลำพูน

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

     วัดพระธาตุหริภุญชัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายโคม 25,000 ดวง แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมส่งทางสว่างชีวิตสู่พระนิพพาน ในงาน “ยี่เป็งเมืองลำพูน” ปี 2559 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน จำนวนโคมที่จะทานถวายองค์พระธาตุคือพระพุทธเจ้าในปีนี้กำหนดไว้ 25,000 ดวง ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูนโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินพระราชทาน

เวลา 19.19 น. พิธีถวายประทีปโคมไฟ 25,000 ดวงบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย

 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนแห่กฐินพระราชทาน จากหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

เวลา 10.00 น. พิธีถวายกฐินพระราชทาน

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

 

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรประเพณียี่เป็ง

เวลา 07.20 น. ประเพณีฟังเทศน์มหาชาติ

เวลา 10.00 น. การประกวดแข่งขันโคมลอยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี

เวลา 19.30 น. ขบวนแห่กระทงใหญ่ของเทศบาลเมืองลำพูน

Visitors: 594,375