เวียดนามกลาง

 

     เวียดนามกลาง หรือที่คนไทยเรารู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม “เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน” การเดินทางสามารถใช้ทางรถเดินทางเข้ามาทางมุกดาหาร เข้าเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว และเดินทางผ่านชายแดนลาว-เวียดนามที่ด่านลาวบาว ใช้เวลาเที่ยวอย่างน้อย 4 วัน 3 คืน ครอบคลุมทั้งเมืองเว้ เมืองดานัง และเมืองฮอยอัน สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองเว้ เช่น พระราชวังเว้ การล่องเรือแม่น้ำหอม การเที่ยวชมสุสานจักรพรรดิ์หลายๆพระองค์ และเที่ยวชมวัดเทียนหมู่ เมืองดานังเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ของเวียดนามกลางมีชายหาดที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวเช่น พิพิธภัณฑ์จาม นั่งกระเช้าชมเมืองที่บาน่าฮิลล์ และการชมเรือกระจาดแบบเวียดนาม เป็นต้น ส่วนเมืองฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายทั้งชาวตะวันตกและชาวเอเชียนิยมเดินทางมาเที่ยว บ้านเมืองยังรักษาไว้แบบเดิม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองฮอยอัน เช่น สะพานญี่ปุ่น บ้านเก่าอายุร้อยกว่าปี และถนนคนเดิน เป็นต้น

     นอกจาก 3 เมืองหลักดังกล่าว ยังมีเมืองกวางตรี ที่อยู่ไม่ไกลกันมากนัก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆ คือ อุโมงค์หวิงห์ม็อก ไปพบกับสถานที่แห่งนี้กันเลย

 

 

     อุโมงค์หวิงห์ม็อก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเว้มาทางทิศเหนือราว 65 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีเพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ในส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คน ที่ยังอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์คนรูแห่งนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี พ.ศ. 2509-2514

 

 

     ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร นี้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทาง แต่ละชั้นจะมีการสร้างเป็นห้องต่างๆ ทางซ้ายและขวา โดยชั้นแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ที่ห้องที่ใช้คลอดเด็กทารกถึง 17 คน และชั้นที่สองเป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมในสมัยสงคราม จากนั้นจะมีทางเดินลงสู่ชั้นที่ 3 ของอุโมงค์ ซึ่งค่อนข้างชันควรใช้ความระมัดระวัง อุโมงค์หวิงห์ม็อกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี เพียงแต่ในฤดูฝนอาจจะมีความยากลำบากในการเดินทางสักหน่อย และควรนำไฟฉายติดตัวมาด้วยเพราะทางเดินภายในอุโมงค์ค่อนข้างมืด

     

     ไปชม 3 เมืองหลักท่องเที่ยวในเวียดนามกลาง "เว้ ดานัง ฮอยอัน" กันได้เลยครับ 

Visitors: 594,335