ฮอยอัน

 

     ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจแห่งนี้ แฝงเสน่ห์มากมายไว้กับตึกเก่าสีเหลืองเข้มสไตล์ชิโนโปรตุกีสผสมโคโลเนียลที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางบรรยากาศอันเรียบง่ายของวิถีชีวิตชาวเมืองฮอยอัน ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้คนมากมายถึงหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนเมืองที่เป็นอีกหนึ่งความงดงามของเอเชียบ้านเรากันอยู่เสมอ

 

     

     ฮอยอันเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำทูโบน ห่างจากเมืองท่าอย่างดานังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก เพราะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาค้าขาย ตลอดจนนำเอาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ให้กับเมืองแห่งนี้ ซึ่งปรากฏอยู่บนตึกรามบ้านช่องอันได้รับการรักษาเอาไว้จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้องค์การยูเนสโกประกาศให้เมืองเก่าฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2542

 

     

     การเข้าชมเมืองเก่าฮอยอัน จะต้องซื้อบัตรเข้าชมสถานที่แถวหัวถนนตรันฝูก่อน ซึ่งบัตรนี้ราคา 10 USD มีอายุการใช้งาน 1 วัน โดยเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในเขตเมืองเก่าได้ทั้งหมด 5 สถานที่ หากเข้าเกินต้องจ่ายเพิ่มอีกที่ละ 2 USD วิธีการชมเมืองเก่านั้นมีทั้งการเดินเท้า เช่าจักรยาน หรือใช้บริการของสามล้อถีบ เพราะในเขตนี้ห้ามรถยนต์กับรถจักรยานยนต์เข้า

 

 

     ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน แม่น้ำทูโบน คือ แม่น้ำสายสำคัญที่ตัดผ่านเมืองฮอยอัน เป็นแม่น้ำที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร และหล่อเลี้ยงผู้คนชาวฮอยอันมาช้านาน

 

     

     ถนนตรันฝู (Tran Phu Road) เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ตัดผ่านเมืองโบราณฮอยอัน สองฝั่งถนนเต็มไปด้วยตึกเก่าโบราณของคหบดีชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2388 ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์มาก โดยเฉพาะจั่วฟุกเกี๋ยนหรือคฤหาสน์สมาคมชาวจีนที่อายุเกือบ 200 ปี และยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึก ของฝากพื้นเมือง รวมถึงอาหารเวียดนามรสชาติอร่อยเรียงรายเต็มสองฝั่งถนน

     บ้านเลขที่ 80 บนถนนตรันฝูเดิมเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่ของชาวจีนฟุกเกี๋ยน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิก จัดแสดงเครื่องใช้ในสมัยโบราณที่สะท้อนให้เห็นความเจริญในอดีต โดยจัดข้าวของเครื่องใช้ไว้เป็นหมวดหมู่ และหากขึ้นไปบนชั้น 2 ของตัวบ้านจะมองเห็นเขตเมืองฮอยอันโบราณได้ด้วย

     คฤหาสน์ของตระกูลตันกี (Tan Ky) ซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน บ้านหลังนี้มีผู้อยู่มาศัยมาแล้วกว่า 5 ชั่วคนตลอดอายุ 75 ปีของบ้าน ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น แกะสลักลวดลายผสมผสานทั้งจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม หลังคาทรงกระดองปู ภายในแบ่งเป็นห้องมีสัดส่วนชัดเจน

     สะพานญี่ปุ่น ฮอยอันถูกแบ่งเป็นสองฝั่งจากคลองที่กั้นกลาง อีกฝั่งหนึ่งของคลองเป็นชุมชนชาวจีนอพยพ อีกฟากคือชุมชนชาวญี่ปุ่น แต่ถูกเชื่อมกันไว้ด้วยสะพานญี่ปุ่นที่สร้างจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 ปีที่แล้ว ตัวสะพานมีลักษณะเป็นทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองและเขียว และเพราะส่วนท้ายสะพานด้านหนึ่งมีวัดญี่ปุ่นอยู่ สะพานนี้จึงมีอีกชื่อว่าสะพานวัด (Pagoda Bridge)

     สมาคมฟุกเกี๋ยน (Phouc Kien Assembly Hall) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2335 เป็นสมาคมของชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน ตั้งอยู่บนถนนตรันฝู เป็นศูนย์กลางการพบปะของชาวจีนที่อพยพมาจากฟุกเกี๋ยน และยังใช้เป็นสถานที่บูชาและรำลึกถึงบรรพบุรุษอีกด้วย

 

00

Visitors: 593,480